กรณีศึกษา

Park @ Siam พื้นที่สีเขียวของจุฬาฯ ใจกลางเมืองเพื่อชุมชน

“Park @ Siam” พื้นที่สีเขียวใจกลางย่านการค้าสยามสแควร์ เป็นสวนสาธารณะแห่งเดียวในย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการโดยสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU)

Park @ Siam นับได้ว่าเป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางย่านการค้าธุรกิจ ที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มวัยรุ่น คนหนุ่มสาว คนวัยทำงาน และกลุ่มคนเมืองทั่วไป ว่าเป็นพื้นที่สวนสาธารณะที่เปิดให้มีการเข้าถึงจากพื้นที่ต่อเนื่องโดยรอบ ให้เข้าใช้งาน เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่ออกกำลังกาย แหล่งนัดพบปะสังสรรค์ สำหรับคนในชุมชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่และพื้นที่ใกลัเคียง ไปจนถึงการเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่มีการใช้งานของทั้งหน่วยงานและองค์กรสถาบันจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

จากลักษณะที่ตั้งและการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ Park @ Siam ในบริเวณสวนจึงมักถูกนำมาใช้เป็นพื้นที่จัดงานแสดงสู่สาธารณะ ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ อาทิเช่น การจัดนิทรรศการกลางแจ้ง เทศกาลดนตรี กิจกรรมด้านต่างๆเพื่อสังคม การรณรงค์รวมกลุ่มอิสระเพื่อส่งเสริมมิติของข่าวสารข้อมูลด้านสาธารณะ Park @ Siam จึงเป็นพื้นที่สีเขียวอีกแห่งหนึ่งของจุฬาลงกรณ์ที่มีบทบาทในการเปิดโอกาสให้สาธารณะเข้ามาใช้งานได้อย่างเต็มที่ ช่วยเชื่อมโยงการใช้พื้นที่ระหว่างย่านการค้าและพื้นที่มหาวิทยาลัยอย่างไร้รอยต่อ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของกลุ่มคนหลากหลายชนชั้นในสังคมพหุวัฒนธรรม

“Greenery Market” ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม และ 9-10 มีนาคม 2562 ณ Park@Siam

ภายใน Park at Siam ประกอบด้วยพื้นที่ลานโล่ง สนามหญ้า  และพื้นที่ว่างอเนกประสงค์ในขนาดที่เหมาะสม ร่มรื่นไปด้วยกลุ่มต้นไม้ใหญ่ พื้นที่นั่งพักผ่อน มีความหลากหลายของบรรยากาศในการใช้งาน ทั้งบรรยากาศของความครื้นเครงสนุกสนานในช่วงที่มีการใช้กิจกรรมต่างๆ จากคนภายนอก และบรรยากาศที่สงบร่มรื่นในช่วงเวลาปกติ ทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีเสน่ห์ เป็นที่ชื่นชอบของช่างภาพ ทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่น ที่มักใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายภาพทดสอบฝีมือของตนเองอย่างเหมาะเจาะอีกด้วย 

https://greendee.app/node-poi?nid=7969

ที่มา:

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทความที่เกี่ยวข้องฉบับก่อนหน้า:

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

กล่องรอดตาย – หอผู้ป่วยเสมือน

COVID-19 เป็นโรคระบบทางเดินหายใจสามารถทำให้เกิดอาการได้หลากหลาย ตั้งแต่ไม่แสดงอาการ ไปจนถึงเสียชีวิตได้ อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ มีไข้ ไอ และอ่อนเพลีย สำหรับผู้ป่วยที่มีอายุมากหรือเป็นโรคอื่นๆ อยู่ เช่น เบาหวาน มีแนวโน้มที่จะมีอาการรุนแรง

เทคโนโลยีราไมคอร์ไรซาเพื่อการปลูกและฟื้นฟูป่าอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนในทุกพื้นที่ของประเทศไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การอนุรักษ์ป่าไม้ในประเทศไทยต้องต่อสู้กับความเชื่อที่ว่า การเผาป่าจะทำให้เกิดเห็ดที่ชาวบ้านสามารถนำไปสร้างรายได้ จึงทำให้มีการแอบเผาป่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อนำเห็ดไปขาย  การฟื้นฟูผืนป่าที่เสียหายจากการโดนเผานั้นยากกว่าการฟื้นฟูป่าไม้ที่เกิดจากสาเหตุอื่น เนื่องจากจุลินทรีย์ สารอาหาร และความชื้นในดินถูกทำลายไปด้วย

จุฬาฯ ปลุกการท่องเที่ยวเมืองน่านสีเขียว

“น่าน” มีวิสัยทัศน์ประจำจังหวัด คือ “เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ เกษตรกรรมอุดมสมบูรณ์ ชุมชนแน่นแฟ้น และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” น่านได้กำหนดยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการและเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยใช้ 5 กลยุทธ์