กรณีศึกษา

จุฬาฯ สนับสนุนให้ทุกคน มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้บริการด้านสุขภาพที่หลากหลายแก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวก กิจกรรม การศึกษา และการติดตามดูแลตนเองโดยได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร

ศูนย์กีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมกีฬาและทักษะการกีฬาฟรีแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล กล่าวว่า “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยช่วยส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดี โดยสร้างพื้นที่สีเขียวเป็นปอดให้คนกรุงได้ออกกำลังกายจำนวนหลายแห่ง รวมถึงสนามกีฬาประเภทต่าง ๆ ที่ให้บริการกับประชาชนทั่วไป ตลอดจนให้ชุมชนท้องถิ่นหรือสาธารณชนมาใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาร่วมกัน ตามนโยบายของจุฬาฯ ที่มุ่งสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพประชาชน ซึ่งนอกจากนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของจุฬาฯ แล้ว ศูนย์กีฬาฯ ก็ยังเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ โดยที่คำนึงถึงคือความสะอาดและการบริการที่เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นชาวจุฬาฯ หรือประชาชนทั่วไป”

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวนสาธารณะกลางเมืองสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงวัย พื้นที่สีเขียวร่มรื่น สวยงาม พร้อมพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและวิ่งออกกำลัง เปิดทุกวัน เวลา 05.00 – 22.00 น. Park@Siam พื้นที่สีเขียวติดกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ เปิดให้ทุกคนเข้ามาดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง นั่งพักผ่อนคลายร้อน ภายในสวนยังมีฟิตเนสกลางแจ้งพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เป็นสนามกีฬากลางแจ้งมาตรฐานขนาดใหญ่ ประกอบด้วย สนามหญ้าสังเคราะห์ระดับมาตรฐานที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) รับรองเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ลู่วิ่งยางสังเคราะห์ จำนวน 8 ลู่ ซึ่งได้รับรองจากสหพันธ์กรีฑานานาชาติ (IAAF) มีอัฒจันทร์สำหรับนั่งชมโดยรอบสามารถจุผู้ชมได้ประมาณ 20,000 – 25,000 คน มีความพร้อมเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมไปถึงแสงไฟที่ได้มาตรฐาน

อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน (CU Sports Complex)

อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์ 5 ชั้น ภายในอาคารประกอบด้วย สนามแบดมินตัน สระว่ายน้ำ 50 เมตร ฟิตเนสเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ สนามกีฬาประเภทกีฬาต่อสู้ สนามกีฬาเอนกประสงค์ ซึ่งสามารถปรับเป็นสนามแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้หลายประเภท

พื้นที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor fitness areas)

ภายในมหาวิทยาลัยจำนวน 4 จุด ได้แก่ ด้านข้างสนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและอาคารมหิตลาธิเบศร์

อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สวนสาธารณะกลางเมืองสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงวัย พื้นที่สีเขียวร่มรื่น สวยงาม พร้อมพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและวิ่งออกกำลัง เปิดทุกวัน เวลา 05.00 –  22.00 น.

Park@Siam

พื้นที่สีเขียวติดกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ สยามสแควร์ เปิดให้ทุกคนเข้ามาดูแลสุขภาพ ไม่ว่าจะเดิน วิ่ง นั่งพักผ่อนคลายร้อน ภายในสวนยังมีฟิตเนสกลางแจ้งพร้อมด้วยเครื่องออกกำลังกายต่าง ๆ เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

นอกจากนี้ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาแก่ประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย ว่ายน้ำ เทนนิส แบดมินตัน บาสเกตบอล เทควันโด โยคะ กอล์ฟ ลีลาศ ฟุตบอล ศิลปะมวยไทย ยิมนาสติก อีกทั้งยังจัดโครงการออกกำลังกาย อาทิ

ZUMBA Fitness DANCE ON THE FLOOR กิจกรรมเต้นซุมบ้าบริเวณลานด้านหน้าอาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ซึ่งซุมบ้าเป็นการออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจุฬาฯ เนื่องด้วยดนตรีที่คึกคัก ผสานท่าเต้นหลากหลาย ทำให้ออกกำลังกายได้นานและไม่รู้สึกเบื่อ เต้นซุมบ้าได้ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 17.10 – 18.10 น.

โครงการ “สุขภาพดี มีความสุข ด้วยโยคะ” บริเวณชั้น 2 ห้องแอโรบิคแดนซ์ เปิดให้บุคคลภายนอกสมัครเข้ามาเรียนโยคะได้ ทุกวันอังคารและวันศุกร์ เวลา 17.15 – 18.15 น.

ในช่วง COVID-19 มีการปิดประเทศ เพื่อบรรเทาการแพร่ระบาดของโรค ทำให้การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพจำเป็นต้องหยุดชะงักลง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ใช้โซเชียลมีเดียในการเปิดตัวนวัตกรรมการดูแลสุขภาพชุมชนแบบออนไลน์  “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” ซึ่งได้รับด้วยความร่วมมือจากจากคณะต่างๆ ภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอง และพันธมิตรเครือข่ายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชุมชน “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” มุ่งเน้นไปที่การให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ ตลอดจนการให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนทั่วไป  โดย “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” มีจุดมุ่งหมายที่จะปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของชาวเมือง เพลทฟอร์มนี้ยังได้เปิดโอกาสให้นิสิตในทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพประชาชน เพื่อเป็นการพัฒนานิสิตให้ปรับตัวและพร้อมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคมผ่านประสบการณ์จริง

ที่มา: Chula HealthStreet
[ https://www.youtube.com/watch?v=icj19L44w1w&t=27s ]

“บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ จุฬาฯ ทั้ง 4 ข้อ คือ สร้างคน (Human Capital) สร้างสรรค์ องค์ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge and Innovation) สร้างเสริมสังคมไทย (Local Transformation) และก้าวไกล ในสังคมโลก (Global Benchmarking) รวมทั้งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาฯ กล่าวคือ พันธกิจเกี่ยวกับการสร้างงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณค่าเพื่อชี้นำสังคมและเป็นที่อ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติ และนานาชาติ ภารกิจหลักเกี่ยวกับการวิจัย คือ การดำเนินงานวิจัยที่เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ และภูมิภาค การวิจัยเพื่อนำองค์ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน รวมถึงเป็นแหล่งการวิจัย/แหล่งฝึกงาน/แหล่งการเรียนรู้/เปิดรายวิชาการเรียนการสอนให้แก่นิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา

นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA) และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เพื่อพัฒนาเครื่องตรวจสุขภาพอัตโนมัติและ application ด้านสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ” เครื่องตรวจวัดสุขภาพอัตโนมัติที่วัดอุณหภูมิและความเสี่ยงที่อาจเป็นโรคเบาหวาน และ โรคหลอดเลือดสมอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องมีการตรวจวัดค่าอย่างสม่ำเสมอ ให้สามารถ monitor สุขภาพได้ด้วยตนเอง และยังได้มีการสร้าง application เพื่อขยายความร่วมมือไปด้านสุขภาพไป ยังชุมชนในละแวกใกล้เคียง ผ่านความร่วมมือกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 สำนักงานเขต สถานีตำรวจ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการหรือ event ที่จะสร้างขึ้น ซึ่งผู้เข้าร่วมในการบริการหรือ event ที่สร้างขึ้นนี้สามารถ co-pay กับจุฬาฯ ตัว application นี้ยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยด้านสุขภาพ คอยติดตามน้ำหนัก ระยะเวลาการนอนหลับ และข้อมูลสุขภาพอื่นๆของสมาชิก “บ้านสุขภาพ จุฬาฯ”

ที่มา:

  • ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

จุฬาฯ ผลักดัน Future Literacy

Future literacy เป็นสาขาสหวิทยาการที่รวมแนวคิดจากอนาคต การมองการณ์ไกล การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางแผนสถานการณ์ และการคิดเชิงออกแบบ องค์กรต้องมีผู้ความสามารถนี้เพื่อคาดการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และสร้างอนาคตในลักษณะเชิงรุก Future literacy เป็นทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21

ดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตครบวงจรในวิกฤตโควิด-19 ด้วยนวัตกรรม Pre-vent Protect Cure

เพื่อให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นดั่งบ้านที่ปลอดภัย ของนิสิตกว่า 37,000 คน ฝ่าวิกฤตนี้ด้วยนวัตกรรมจุฬาฯ ทั้ง ป้องกัน ปกป้อง และรักษา และออกมาตรการดูแลคุณภาพชีวิตนิสิตจุฬาฯ อย่างครบวงจร

หอพักบุคลากร สวัสดิการที่เอื้อต่อการพัฒนางานของคนจุฬาฯ

ในปี พ.ศ. 2563 จุฬาฯ มีบุคลากรทั้งสิ้น 8,178 คน นโยบายการจัดสวัสดิการและบุคลากรสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่จุฬาฯ ใส่ใจและดูแลเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดหาที่พักอาศัยภายในหรือบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยในรูปแบบหอพัก เพื่อให้บุคลากรผูกพันและมีความสุขในการทำงาน เอื้อให้สามารถพัฒนางานอย่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

ประเทศไทยประกาศความสำเร็จซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตจากขยะเปียกชุมชนครั้งแรกของโลก

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ UN Thailand พร้อมด้วยพันธมิตรภาคีเครือข่ายภาคเอกชนโดย KBANK ซึ่งสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยและประชาคมมุ่งสู่ “สังคมคาร์บอนเป็นศูนย์”  ประกาศความสำเร็จการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 จังหวัดนำร่องเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ภายหลังสามารถจูงใจให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการแยกขยะและจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่สามารถแปลงกลับมาเป็นเงินทุนให้กับหมู่บ้านและชุมชน