กรณีศึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีหลักสูตรเรียนฟรีออนไลน์ จัดพื้นห้องสมุดให้ใช้ฟรี และ co-working space แก่นิสิต บุคลากร และประชาชนทั่วไป

การศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่ได้มีไว้สำหรับนักศึกษาเท่านั้น เป็นสถานที่สำหรับทุกคน จุฬาลงกรณ์ได้พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการเรียนรู้ออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนแนวคิดของ “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” และเพื่อเตรียมความพร้อมให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่โดยไม่ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ใช้แพลตฟอร์มนี้เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน แพลตฟอร์มดังกล่าวนำเสนอหลักสูตรที่จัดทำโดยบริษัทสตาร์ทอัพของจุฬาฯ และได้รับรางวัลมากมายจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (การเรียนรู้ตลอดชีวิต) ให้การเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หลักสูตรออนไลน์ และการบรรยาย

Chula MOOC (Massive Open Online Course)

[ https://mooc.chula.ac.th/courses ]

แพลตฟอร์มการศึกษาใหม่ Chula MOOC เป็นบริการการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถกระจายไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเริ่มเปิดตัวในเดือนสิงหาคม 2560 Chula MOOC ได้พัฒนาหลักสูตรไปแล้วมากว่า 30 หลักสูตร ขณะนี้มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านไอที สุขภาพ ศิลปะ และการพัฒนาตนเอง โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรผู้เรียนจะได้ใบรับรอง (Certificate) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่ผลิตหลักสูตร MOOC เป็นของตัวเอง Chula MOOC มีเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กร โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของสาธารณชน และในอนาคตอันใกล้นี้ แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเปิดให้บุคนทั่วไปมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสามารถสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วยเนื้อหาที่ตนเลือกได้  ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ ผลกระทบจึงขยายออกไปนอกชุมชน จุฬา MOOC จะอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ยังเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดวิธีการใหม่ ๆ ในการสอนและสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาสังคม ในเวลาเพียงสี่ปีมีผู้ใช้งานมากกว่า 300,000 รายและผู้ใช้ที่ลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งแพลตฟอร์มนี้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

CU Neuron

[ https://cuneuron.chula.ac.th/index_en ]

CU Neuron เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ CUVIP ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งนิสิต บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนมัธยมปลาย และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา

ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและกิจกรรม CUVIP ในระบบออนไลน์ที่มีคุณภาพของเนื้อหาอย่างครบถ้วน ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า นักเรียนระดับมัธยมศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองผ่านช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบ เรียนรู้ได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา อีกทั้งมีระบบธนาคารเครดิตรายบุคคลที่รวบรวมข้อมูลการเรียนรู้ไว้อย่างเป็นระบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิตของบุคคล ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตและการทำงานที่สอดคล้องกับวิถีปัจจุบันและในอนาคตของบุคคลถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญของศูนย์การศึกษาทั่วไป ซึ่งหลังสูตรมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้จริง

สำนักงานวิทยทรัพยากร หอสมุดกลาง และห้องสมุดคณะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีห้องสมุดตามคณะ สถาบัน และวิทยาลัยต่างๆ จำนวน 36 แห่ง ซึ่งรวมกันเป็นเครือข่ายที่เรียกว่า Chulalinet โดยสำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) เป็นศูนย์กลางในการรบรวมตำรา วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่าง และดูแลประสานงานกับห้องสมุดตามคณะ สำนักงานวิทยทรัพยากรได้เปิดสาขาที่อาคารจามจุรี 9 โดยออกแบบให้เป็นพื้นที่ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้นล่างจัดเป็นพื้นที่อ่านหนังสือ พร้อมห้องเล่นบอร์ดเกม สำหรับนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย [ http://www.sustainability.chula.ac.th/report/187/ ]

นอกจากนี้สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังเปิดให้นิสิตและบุคคลทั่วไปได้เข้าใช้งาน CUIR (The Chulalongkorn University Intellectual Repository) บริการสืบค้นและดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์แบบ “Full Text” ได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้ เข้าได้ที่ https://cuir.car.chula.ac.th/

เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม

เมืองนวัตกรรมแห่งสยาม หรือ “Siam Innovation District” (SID) ได้รับการพัฒนาโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อ CU Innovation Hub เป็นกว่าเวลา 3 ปี ทางโครงการได้จัดเตรียมพื้นที่ 1,000 ตร.ม. ในบริเวณสยามสแควร์เพื่อรองรับพื้นที่การเรียนรู้ท่ามกลางเมืองหลวงของกรุงเทพฯ SID เป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนระหว่างความรู้เชิงนวัตกรรม ซึ่งช่วยพัฒนาความสามารถของคนไทยในการแข่งขันและก้าวหน้าในเวทีระหว่างประเทศ โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรไทย เช่น เวิร์กช็อป การบรรยาย นิทรรศการ รวมถึงการแสดงไอเดียฝีมือของคนไทย พื้นที่นี้ให้บริการ co-working space โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้พัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ มากกว่า 50,000 คน จึงได้จัดตั้งชุมชน Smart Intelligence เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับสตาร์ทอัพเชิงนวัตกรรมประมาณ 180 บริษัท เช่น Baiya Phytopharm Nabsolute Haxter CU RoboCOVID Tann D และ VIA BUS ท่ามกลางยุค Digital Disruption สตาร์ทอัพเหล่านี้คือความหวังใหม่ในอุตสาหกรรมที่จะให้เป็นเครื่องจักรกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งในตลาดปัจจุบันมีมูลค่าถึง 150,000 ล้านบาท และกระจายผลประโยชน์ไปสู่ผู้คนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ และนี่คือตัวอย่างบางส่วนของกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าร่วม

  • “ติดอาวุธไอเดีย พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส” กับ Foodstory เปลี่ยนธุรกิจร้านอาหารอย่างไรในยุคดิจิทัลให้อยู่รอด
  • “COSMETIC LAB Training Workshop” เป็นการสาธิตการทำโลชั่น
  • “Study8 Seminar Series: A Knowledge Promotion Seminar for SME” หัวข้อ “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI และ Social Media เพื่อการเติบโตและกำไรของธุรกิจ”
  • “Urban Farmer” เป็นโครงการอบรมการปลูกพืชแนวตั้งภายใต้ความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub และ noBitter ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่มุ่งเน้นแก้ปัญหาอาหารเหลือใช้

ผู้ร่วมงานจะได้รับและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาธุรกิจและการดำเนินงาน ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชันเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม อีกทั้งประมวลความรู้และทักษะพื้นฐานในการต่อยอดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ กิจกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งการพัฒนาสังคมสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพเพื่อเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง [ http://www.sustainability.chula.ac.th/report/829/ ]

ที่มา:

  • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง:

อื่นๆ

ธนาคารปูม้า เกาะสีชัง ต้นแบบศูนย์เรียนรู้เพิ่มทางรอดปูม้าไทยคืนสู่ท้องทะเล

เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2563 มีชาวประมงที่จับปูม้าที่ท้องนอกกระดองมาให้ ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบนบก อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี เป็นจำนวน 457 ตัว เพื่อเพาะเป็นลูกปูม้า ศูนย์สามารถดูแลปูไข่จนลูกปูม้าถึง 565,219,724 ตัว และแม้ลูกปูม้าจะมีเปอร์เซนต์รอดชีวิตที่ 40-60% ศูนย์ก็ยังสามารถเอาลูกปูม้าไปปล่อยในทะเลได้มากเกินกว่า

การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเกษตรด้วยระบบเกษตรแบบยั่งยืน

จุฬาฯ จัดทำโครงการ “การพัฒนาเครือข่ายชุมชนเกษตรด้วยระบบเกษตรแบบยั่งยืน” โครงการนี้ส่งเสริมการสร้างทักษะและความรู้ด้านระบบการผลิตและแนวทางการตลาดที่จะผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร

ภารกิจฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม “บ้านก้อแซนด์บ๊อกซ์” เพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟูป่าไม้วงศ์ยางในประเทศไทย

การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมโดยได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) วางเป้าหมายที่จะรักษาผืนป่าของไทยให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

UDDC ฟื้นฟูเมือง เพื่อความยั่งยืนและสุขภาวะของประชาชน

ฟื้นฟูย่านเมืองเก่าสู่กระบวนการพัฒนาแห่งศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน สร้างการใช้ประโยชน์พื้นที่เมืองเกิดประโยชน์สูงสุดอย่างมีคุณภาพ